Spoedgevallen

Pijnklachten en Spoedgevallen

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens openingstijden van onze praktijk belt u naar tel: 079-3219305.

Buiten onze openingsuren en in het weekend (zaterdag en zondag) kunt u zich voor spoedhulp, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, wenden tot Dental365 Spoed Tandarts Den Haag op tel: 070 – 204 0010 of Dental365 Spoed Tandarts Gouda op tel: 085 – 018 9444

Dental365 Spoed Tandarts Den Haag
Adres en routebeschrijving:
Burgemeester Hovylaan 78, 2552 AZ Den Haag
Telefoon: 070 – 204 0010

Dental365 
Spoed Tandarts Gouda
Adres (klik op adres voor de routebeschrijving):
Van Limburg Stirumstraat 1, 2805 BD Gouda
Telefoon: 085 – 018 9444

Dental365 heeft naast de vestiging in Den Haag en Gouda ook vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht. Mocht een andere locatie u beter uitkomen dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan samen met u kijken welke locatie voor u de meest geschikte is.

Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op hun website Dental365.nl

Aantal zaken waar u rekening mee dient te houden, ook voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts;

 • Houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen;
 • U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen;
 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien;
 • Wel kunnen er wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt;
 • Het is gebruikelijk dat u de kosten van uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct dient te voldoen middels pin of creditcard;
 • U ontvangt altijd een nota van Dental365;
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor info over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen verzekeraar te raadplegen;
 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed;
 • Dental365 Rotterdam (Tandartsenpost010) is gevestigd in/bij het ziekenhuis Erasmus MC maar is geen onderdeel van het EMC. Dental365 Rotterdam is een zelfstandige spoed tandartspraktijk;
 • De tandartsen van alle Dental365 locaties zullen zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, indien u deze heeft, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén tandarts dan zal Dental365 u verder informeren;
 • Als laatste; houdt u aub er rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is. Dental365 is een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Ook hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang, waardoor het kan voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.