Huisregels

Uw persoonsgegevens

 Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dit geldt ook voor uw overige, persoonlijke gegevens zoals die in onze administratie zijn opgenomen.

 Mocht er een verandering ontstaan zoals verhuizing, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringmaatschappij, ziekte al dan niet gecombineerd met medicatie of overlijden en andere belangrijke informatie dient u dit bij uw eerst volgende bezoek aan de receptie door te geven. Tevens kunt u gebruik maken van ons email adres om dit door te geven: info@tandartsenpraktijkmz.nl .

 Alle behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Indien u verhinderd bent, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden. Indien u uw afspraak bij verhindering minimaal 24 uur van te voren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Voor afspraken op maandag geld dat deze uiterlijk vrijdag voor 14.00 geannuleerd dienen te zijn. Het annuleren van een afspraak kan alleen telefonisch. Bij annulering via email kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig verwerkt worden. De kosten die in rekening gebracht worden bij het niet tijdig annuleren bestaan uit onze vaste lasten die doorlopen gedurende de voor u gereserveerde tijd. Deze kosten worden niet vergoed door uw tandartsverzekering.

Taakdelegatie in de praktijk

In deze praktijk wordt gewerkt met taakdelegatie. Dat betekent dat een deel van de taken van de tandarts worden overgenomen door de assistenten.De assistenten zijn hiervoor intern- en extern opgeleid en daarna bekwaam en bevoegd verklaard. De assistenten werken altijd in opdracht van de tandarts, waarbij de tandarts altijd eindverantwoordelijk blijft voor alle uitgevoerde handelingen.

Klachten

 Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vind dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. Wij vertrouwen erop dat we een gezamenlijke oplossing vinden. U kunt hiervoor terecht bij uw behandelend tandarts of mw. S. Kerkvliet.

 Indien we niet tot een gezamenlijk en tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

 Voor meer informatie of het indienen van een klacht kunt u terecht op http://www.knmt.nl/patienteninfo/klachtenregeling-voor-patienten.html

Uw nota

De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaats gevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke prestatie is een tarief gekoppeld welke is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en geldig vanaf de eerste dag van een nieuw jaar tot de laatste dag van hetzelfde jaar.

Wij zijn in onze praktijk liever bezig met u dan onze administratie. Daarom hebben wij de facturering aan Infomedics uitbesteed. Het is daarom niet mogelijk om uw betaling via de praktijk te laten lopen tenzij u direct afrekent per pin op de praktijk.

Meer informatie betreffende het betaal traject kunt u vinden op www.infomedics.nl

Contact gegevens Infomedics:

T 036-2031900

 (Infomedics is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00)

Voor bedragen onder de €250 geven wij geen begroting af. Indien u op de hoogte wilt zijn voor een behandeling van de aankomende kosten dient u dit kenbaar te maken aan uw tandarts of de balieassistente. Er zal dan een begroting gemaakt worden van de geschatte kosten. Het bedrag van de begroting kan afwijken van de uiteindelijke nota, indien er een onvoorziene complicatie tijdens de behandeling voordoet. Uw tandarts zal u hiervan op de hoogte brengen.