Preventie

Een gezonde mond en een mooi gebit begint bij preventie. U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw gebit. Het is belangrijk om op de juiste manier te poetsen, flossen, stokeren of ragen en om regelmatige uw gebit te laten controleren. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u veel praktische informatie over hoe u uw gebit mooi en gezond kunt houden.

Wij werken samen met Ancilla Sterrenburg-Kluin, diëtiste werkzaam bij Vodiservice te Zoetermeer. Voeding en mondgezondheid hangen nauw samen. Er zijn 2 mondaandoeningen waarbij voeding en voedingsgedrag een grote rol spelen: tandcariërs en tanderosie. Met name bij kinderen kan de eventuele verstoring grote problemen opleveren en vroege constatering en begeleiding een hoop problemen voorkomen. Uw tandarts, mondhygiëniste of preventieassistente kan u een verwijzing geven. De consulten vallen onder de basis vergoeding voor kinderen en de zonder aanvullende verzekering als volwassen max. 3 uur. Vraag uw verzekering altijd naar uw vergoeding.